Korpsets historie

Initivtaker til oppstarten av musikkorpset i 1896 skal visstnok ha vært Even Nygård. Han var født i 1882 og var bare 14 år, men sin unge alder til tross, ble han korpsets første dirigent.
Korpset hadde sju medlemmer fra starten av, disse var: Even Nygård, Hans Nygård, Arnt Hansen, Hans Hansen, John Frøseth, Hans Lunden og Johan Glein.
Årskontigenten for å være med i korpset var på 30 øre!

Korpset var trolig nede eller «på stede hvil» i 1920-åra. i 1923 tok noen karer igjen initiativ til å få korpset i gang igjen. Even Nygård ble igjen ny dirigent og var det frem til 1928. De som var med på oppstarten igjen var: Henrik Dahl, Ola Dalsheim, Ingvald Engen, Arnold Flagestad, Einar Folstad, Johan Glein, Hilmar Hansen, Hilmar Myhre sen. og Odd Olsen. Av disse var fem ansatt ved NSB.

1946-48

Støren Hornmusikklag – tidsrom rundt 1947

Korpset vokste litt etter litt. Fra styreprotokollen fra 1935 er det skrevet at John Folstad begynte som aspirant. Han var aktiv i korpset helt fram til 100-årsjubileet i 1996!

Korpsets eiendeler ble i krigsårene tilsidelagt i Hilmar Hansens hytte ved Langvatnet. 2 instrumenter kom til skade under oppbevaringen, ifølge styreprotokollen.

I 1957 var Støren musikkorps med på å få i gang et skolekorps på Støren. Støren musikkorps var også arrangør av Trøndelag Hornmusikkforbunds 18. kretsstevne 21-21 juni.

I skolekorpset spilte både jenter og gutter. Korpsmusikk var før denne tiden forbeholdt bare gutter. Dette fordi det var en kjent teori, om at det var skadelig for jentenes lunger å spille på blåseinstrument. Dette ble heldigvis etter hvert tilbakevist.

1960-åra var en dårlig periode for korpset. På øvelsen 21. oktober i 1960 møtte bare 4 mann. På neste styremøte ga de seg selv i oppdrag å gå ut på bygda og «samle» inn gamle medlemmer. De fikk også tak i to gutter som de satte i lære. Disse var Øyvind Roll og Kjell Folstad. Kjell Folstad er aktiv i korpset den dag i dag.

I 1965 var de første jentene klare for Støren Musikkorps. Det var hele seks jenter som begynte dette året: Solveig Husrem, Bjørg Jørgenvåg, Rita Vongraven, Guri Rogneslien, Åse Dalsheim og Ingrid Eidsmo.

SMK 1963

Støren Musikkorps 1963

Tross rekrutteringen fra skolekorpset var det i 1965 og 1966 dårlig oppmøte på øvelsene. På styremøte 14.juni 1967 ble korpset lagt på is. Noen av medlemmene kjørte til Ålen og spilte i korpset der.
Høsten 1968 ble det besluttet å starte opp igjen. Og det var 25 musikere som startet under ny dirigent: musikkfenrik Arnold Rostad fra divisjonsmusikken.

Årsberetningen for 1969 viser at korpset har 39 medlemmer og bra økonomi. Korpset arrangerte 14 fester i løpet av ett år, som ga gode penger i kassen. Etter hvert kom også inntektene i form av Billøp, bingo, maling av hus og utleie av langbord.

22.-30.juni i 1981 drar korpset til Mittersill i Østerrike.
I løpet av oppholdet i Mittersill holdes flere konserter. Blandt annet ved feiringen av 10-årsjubileet for redningstjenesten i byen. Korpset får i den forbindelse overrakt en vimpel. Korpset blir godt kjent med de som hadde tilknytting til korpset i byen: Burger- und Trachtenmusik Mittersill.

Turen i 1981 ga slik mersmak at allerede i 1983 ble det nok en tur til Mittersill. Denne gangen deltar korpset i byens korps, Burger- und Trachternmusik Mittersill sitt 160 års jubileum. Under festkonserten holdt Støren musikkorps en konsert som varte i 1 time og 45 minutter. Som avslutning spilte korpset Alte Kameraden, og da danser folk på bordene!

I 1986 arrangerte Støren musikkorps kretsstevne på Støren.
I den forbindelse ble det snekkert sammen langbord til festmiddagen. Disse bordene har vært utleid til mange stevner etterpå. De har dermed bidratt til en god inntektskilde til korpset. Korpset fra Mittersill var selvfølgelig invitert. De satte et ekstra fargerikt preg på arrangementet. Under festmiddagen ble formann i korpset Erik Haanshus kåret til æresborger av Mittersill.

I 1988 Gikk turen til Tucepi i Jugoslavia. Foruten Tucepi ble det også holdt konserter i byene Makarska, Split og Gornye Milanovac. Korpset besøker også Sarajevo under denne turen.

I 1991 arrangerte Støren musikkorps en konsertforestilling som ble kaldt «Tyroleraften». Denne samlet fulle hus både på Støren, Soknedal, Budal, Singsås og Haltdalen. Her deltok også Singsås damekor, Sagnkoret samhald, Arne Valvatne og Arne Rees orkester.

I 1993 tok korpset en rundtur gjennom Østerrike, Tsjekkia og Tyskland sammen med mannskoret på Støren. Også på denne turen var korpset innom Mittersill og hilste på gamle kjente. Også på denne turen ble det holdt både konserter og oppmarsjer.

I 1995 arrangerte korpset igjen en konsertforestilling. Denne gangen et «Elvis-show». Sangsolister var Leif Idar Skei og Cecilie Eide. Videre deltok Rognes songlag og Hølonda sangkor samt en kompgruppe. Forestillingen ble fremført på Støren, Lundamo og Ålen. På Støren kom det 400 betalende tilhørere!

SMK2015

Støren Musikkorps 2015

Kommentarer er stengt.